Tagged: update

Aktualizacja wersji PHP do 5.6 w CentOS

Logujemy się na serwer, instalujemy repozytoria epel i robimy update i upgrade systemu: yum install epel* yum update yum upgrade Dastępnie dodajemy repozytoria remi dla CentOS 6 lub 7: CentOS and Red Hat Enterprise...

MikroTik: Aktualizacja oprogramowania

W RouterOS są dwa sposoby aktualizacji oprogramowania – automatyczna i ręczna. Aby zaktualizować musimy się dowiedzieć jaką architekturę ma nasz sprzęt. Możemy to zobaczyć po zalogowaniu w górnym pasku. Nazwa architektury jest na końcu...