Tagged: skrypt

jMenu – dynamiczne menu w jQuery

JavaScript / CSS – menu jMenu Licencja: CC Demo: ajax.gnacio.eu/jmenu Pobierz: download.gnacio.eu jMenu jest wtyczką napisaną przy pomocy bibliotek jQuery, która umożliwia nam tworzenie poziomych nawigacji z nieograniczoną liczba podmenu. Skrypt obsługuje wszystkie efekty...

TJPzoom 3 – ajax’owy zoom

JavaScript / CSS / DOM – powiększenie obrazu TJPzoom 3 Autor: Janos Pal Toth Email autora: valid@tjp.hu Licencja: Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. Demo: ajax.gnacio.eu/tjpzoom Pobierz: download.gnacio.eu Co to jest? Jest to skrypt...