Tagged: poczta

COZY Cloud – Instalacja chmury

COZY Cloud – jest chmurą, która umożliwia umieszczanie i łatwe zarządzanie plikami jak i pocztą, kalendarzem i kontaktami. Aktualizujemy apta i instalujemy potrzebne programy: apt-get update apt-get install wget ca-certificates apt-transport-https curl wget wget...

Zimbra: Instalacja serwera

Zimbra jest systemem pracy grupowej. Została stworzona przez firmę Zimbra. System jest zarówno w wersji serwerowej jak i klienckiej. System składa się z: Serwera Zimbra, wersji webowej klienta oraz wersji desktopowej klienta. Dostępne są...

Zimbra: Some services are not running

Taki komunikat można zobaczyć po zalogowaniu się do panelu administracyjnego zimbry. Przeważnie są dwie przyczyny: pośpiech – musisz chwile odczekać. Czasami dopiero po 5 minutach się to zmienia. słaby sprzęt. Zimbra jest bardzo zasobożerna....