Tagged: bash

Linux: podstawowe komendy

Mamy zainstalowany system. Ale jak się nim posługiwać? Przedstawię tutaj najważniejsze komendy. Komendy związane z użytkownikami, prawami i zamykaniem systemu: adduser – za pomocą tej komendy dodajemy użytkownika. Składnia wygląda następująco: adduser nazwa_uzytkownika newgrp...