Tagged: ajax

Model DOM

DOM (Document Object Model – Obiektowy model dokumentu) – jest to sposób przedstawienia elementów znajdujących się na stronie internetowej w postaci obiektów, które możemy obrabiać za pomocą np. języka JavaScript. Obiektowy model dokumentu umożliwia...

jMenu – dynamiczne menu w jQuery

JavaScript / CSS – menu jMenu Licencja: CC Demo: ajax.gnacio.eu/jmenu Pobierz: download.gnacio.eu jMenu jest wtyczką napisaną przy pomocy bibliotek jQuery, która umożliwia nam tworzenie poziomych nawigacji z nieograniczoną liczba podmenu. Skrypt obsługuje wszystkie efekty...

AmPie – Ajax’owy wykres

AmPie Autor: www.amcharts.com Licencja: Demo: ajax.gnacio.eu/ampie Pobierz: download.gnacio.eu Pie & Donut jest bardzo powszechne i w pełni kompatybilne z technologia Flash. Przy pomocy tego skryptu można w bardzo łatwy sposób zrobić ładny animowany diagram...

TJPzoom 3 – ajax’owy zoom

JavaScript / CSS / DOM – powiększenie obrazu TJPzoom 3 Autor: Janos Pal Toth Email autora: valid@tjp.hu Licencja: Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. Demo: ajax.gnacio.eu/tjpzoom Pobierz: download.gnacio.eu Co to jest? Jest to skrypt...