Category: SSH

Screen – czyli wirtualny terminal

Czasami zdarzają się sytuację, gdy potrzebujemy wywołać jakiś program, który będzie działał cały czas, nawet podczas wylogowania się z serwera np. uruchomić serwer gry lub pracujemy nad czymś a mamy problemy z dostępem do...

SSH: Zdalne połączenie się z serwerem

SSH (ang. secure shell) to standard protokołów komunikacyjnych używanych w sieciach komputerowych TCP/IP, w architekturze klient-serwer a od wersji 2 nawet w architekturze serwer-klient. SSH jest następca protokołu Telnet. Służącego do terminalowego łączenia się...