Category: AJAX

AmPie – Ajax’owy wykres

AmPie Autor: www.amcharts.com Licencja: Demo: ajax.gnacio.eu/ampie Pobierz: download.gnacio.eu Pie & Donut jest bardzo powszechne i w pełni kompatybilne z technologia Flash. Przy pomocy tego skryptu można w bardzo łatwy sposób zrobić ładny animowany diagram...

TJPzoom 3 – ajax’owy zoom

JavaScript / CSS / DOM – powiększenie obrazu TJPzoom 3 Autor: Janos Pal Toth Email autora: valid@tjp.hu Licencja: Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. Demo: ajax.gnacio.eu/tjpzoom Pobierz: download.gnacio.eu Co to jest? Jest to skrypt...