Category: Programowanie

Zapomniane hasło do MySQL

Czasami zdarzają się sytuacje kiedy zapominamy hasło do MySQL dla użytkownika root. Aby odzyskać hasło musimy zatrzymać działanie MySQL: /etc/init.d/mysql stop W nowszych dystrybucjach będzie to: systemctl stop mysqld.service Na chwile obecną możemy pominąć...

Proces tworzenia tabel

Otwieramy konsole mysql i logujemy się.   Tworzymy nową bazę danych o nazwie np. sklep za pomocą polecenia: create database sklep; Konsola mysql zwraca nam komunikat o poprawności wykonania zapytania i czasie wykonywania (baza...

Pętle warunkowe

Pętla w informatyce umożliwia cykliczne wykonywanie instrukcji określona ilość razy. Pętla wykonywana jest do momentu zajścia określonych warunków. Pozwala na wielokrotne, kontrolowane wykonywanie wybranego fragmentu kodu. Pętle warunkowe wykonywane są, aż do odpowiedniej zmiany...

Model DOM

DOM (Document Object Model – Obiektowy model dokumentu) – jest to sposób przedstawienia elementów znajdujących się na stronie internetowej w postaci obiektów, które możemy obrabiać za pomocą np. języka JavaScript. Obiektowy model dokumentu umożliwia...

jMenu – dynamiczne menu w jQuery

JavaScript / CSS – menu jMenu Licencja: CC Demo: ajax.gnacio.eu/jmenu Pobierz: download.gnacio.eu jMenu jest wtyczką napisaną przy pomocy bibliotek jQuery, która umożliwia nam tworzenie poziomych nawigacji z nieograniczoną liczba podmenu. Skrypt obsługuje wszystkie efekty...

AmPie – Ajax’owy wykres

AmPie Autor: www.amcharts.com Licencja: Demo: ajax.gnacio.eu/ampie Pobierz: download.gnacio.eu Pie & Donut jest bardzo powszechne i w pełni kompatybilne z technologia Flash. Przy pomocy tego skryptu można w bardzo łatwy sposób zrobić ładny animowany diagram...

TJPzoom 3 – ajax’owy zoom

JavaScript / CSS / DOM – powiększenie obrazu TJPzoom 3 Autor: Janos Pal Toth Email autora: valid@tjp.hu Licencja: Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 License. Demo: ajax.gnacio.eu/tjpzoom Pobierz: download.gnacio.eu Co to jest? Jest to skrypt...