QuarkXPress – Wprowadzanie grafiki i łączenie tekstu z grafiką