jMenu – dynamiczne menu w jQuery

JavaScript / CSS – menu
jMenu

Licencja: CC
Demo: ajax.gnacio.eu/jmenu
Pobierz: download.gnacio.eu

jMenu jest wtyczką napisaną przy pomocy bibliotek jQuery, która umożliwia nam tworzenie poziomych nawigacji z nieograniczoną liczba podmenu. Skrypt obsługuje wszystkie efekty tej biblioteki (jak FadeIn czy slideDown). Wygląd jest zapisany w pliku CSS, więc modyfikacja na własne potrzeby nie sprawi dużych problemów.