Aktualizacja wersji PHP do 5.6 w CentOS

Aktualizacja wersji PHP do 5.6 w CentOS

Logujemy się na serwer, instalujemy repozytoria epel i robimy update i upgrade systemu: yum install epel* yum update yum upgrade Dastępnie dodajemy repozytoria remi dla CentOS 6 lub 7: CentOS and Red Hat Enterprise Linux 6.x wget http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm sudo rpm […]

Continue Reading

Jak sprawdzić wersję PHP w Linuxie?

Jak sprawdzić wersję PHP w Linuxie?

PHP jest skryptowym językiem zaprojektowanym do generowania stron internetowych. Niektóre aplikacje webowe potrzebują konkretnej lub minimalnej wersji języka PHP zainstalowanego na serwerze. Aby sprawdzić wersję jaką mamy zainstalowaną na serwerze wykonujemy polecenie: php -v Pojawi nam się wersja PHP: PHP […]

Continue Reading

Przekierowanie domeny „z www” i „bez www” w .htaccess

Przekierowanie domeny „z www” i „bez www” w .htaccess

Aby przekierować domenę z „www” lub bez dodajemy wpis do pliku .htaccess: Przekierowanie z „www” na domenę RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.(.*)$ RewriteRule ^(.*)$ https://%1/$1 [R=301,L] Przekierowanie bez „www” na domenę z prefiksem RewriteCond %{HTTP_HOST} !^www\. RewriteRule ^(.*)$ http://www.%{HTTP_HOST}/$1 [R=301,L]

Continue Reading

Instalacja Virtualmin

Instalacja Virtualmin

Virtualmin jest to nakładka na Webmin. Pozwala w prosty sposób zarządzać hostingiem www. Przeznaczony jest dla systemów Linux i UNIX. Opartny na otwartym oprogramowaniu OpenSource. Dzięki temu narządziu w prosty sposób zarządzimy wirtualnymi hostami, domenami, bazami danych, pocztą itp. Virtualmin […]

Continue Reading

Instalacja Webmin

Instalacja Webmin

Webmin jest programem napisanym w języku Perl. Umożliwia zdalne zarządzanie serwerem za pomocą przeglądarki internetowej. Aby zainstalować program w Debianie pobieramy i instalujemy paczkę: wget http://prdownloads.sourceforge.net/webadmin/webmin_1.791_all.deb dpkg –install webmin_1.791_all.deb Po chwili instalacja się zakończy i będziemy mogli zalogować się przez […]

Continue Reading

Linux: sprawdzanie wersji

Linux: sprawdzanie wersji

Sprawdzenie wersji w linuxach” Wersja i build kernela: uname -rv Wszystkie informacje: uname -a Wersja debiana: cat /etc/debian_version Ubuntu: lsb_release -a RedHat / CentOS: cat /etc/redhat-release cat /etc/centos-release lub: rpm -q centos-release

Continue Reading

Włączenie/wyłączenie logowania się na użytkownika root przez SSH

Włączenie/wyłączenie logowania się na użytkownika root przez SSH

SSH to następca protokołu TELNET. Służy do terminalowego łączenia się zdalnie z komputerami. Aby zabezpieczyć ten protokół możemy wyłączyć możliwość zalogowania się na konto root. Szukamy parametr PermitRootLogin w pliku /etc/ssh/sshd_config i zmieniamy z „yes” (aby się logować jako root) […]

Continue Reading

Instalacja poczty iRedMail z RoundCube i SOGo

Instalacja poczty iRedMail z RoundCube i SOGo

iRedMail jest darmowym z otwartym kodem źródłowym serwerem poczty e-mail. Cechuje się szybką instalacją, stabilnością. Jest dostępny na wiele platform, między innymi: CentOS, Debian, RHEL, FreeBSD, OpenBSD.  Sprawdzamy nazwę hosta: hosname -f Zmieniamy nazwę hosta w pliku: nano /etc/hosts Dodajemy: […]

Continue Reading

MikroTik: Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej

MikroTik: Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej

Połączenie bezprzewodowe WiFi to bez wątpienia najwygodniejsza metoda połączenia do internetu. Warto poświecić chwile nad dobrym zabezpieczeniem, aby nikt nie pożądany nie korzystał z naszej sieci. Wchodzimy w Wireless. Przechodzimy do zakładki Security Profiles. Plusem dodajemy nowy profil. Nazywamy profil […]

Continue Reading

Debian: Ustawienie serwerów DNS

Debian: Ustawienie serwerów DNS

Serwer DNS pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń sieciowych. Np. wpisując www.wp.pl odwiedzamy adres IP 212.77.98.9. W systemie Debian plik z konfiguracją to resolv.conf w katalogu /etc/. Edytujemy plik: nano /etc/resolv.conf I dopisujemy adres […]

Continue Reading