Linux: sprawdzanie wersji

Linux: sprawdzanie wersji

Sprawdzenie wersji w linuxach” Wersja i build kernela: uname -rv Wszystkie informacje: uname -a Wersja debiana: cat /etc/debian_version Ubuntu: lsb_release -a RedHat / CentOS: cat /etc/redhat-release cat /etc/centos-release lub: rpm -q centos-release

Continue Reading

Włączenie/wyłączenie logowania się na użytkownika root przez SSH

Włączenie/wyłączenie logowania się na użytkownika root przez SSH

SSH to następca protokołu TELNET. Służy do terminalowego łączenia się zdalnie z komputerami. Aby zabezpieczyć ten protokół możemy wyłączyć możliwość zalogowania się na konto root. Szukamy parametr PermitRootLogin w pliku /etc/ssh/sshd_config i zmieniamy z „yes” (aby się logować jako root) […]

Continue Reading

Instalacja poczty iRedMail z RoundCube i SOGo

Instalacja poczty iRedMail z RoundCube i SOGo

iRedMail jest darmowym z otwartym kodem źródłowym serwerem poczty e-mail. Cechuje się szybką instalacją, stabilnością. Jest dostępny na wiele platform, między innymi: CentOS, Debian, RHEL, FreeBSD, OpenBSD.  Sprawdzamy nazwę hosta: hosname -f Zmieniamy nazwę hosta w pliku: nano /etc/hosts Dodajemy: […]

Continue Reading

MikroTik: Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej

MikroTik: Zabezpieczenie sieci bezprzewodowej

Połączenie bezprzewodowe WiFi to bez wątpienia najwygodniejsza metoda połączenia do internetu. Warto poświecić chwile nad dobrym zabezpieczeniem, aby nikt nie pożądany nie korzystał z naszej sieci. Wchodzimy w Wireless. Przechodzimy do zakładki Security Profiles. Plusem dodajemy nowy profil. Nazywamy profil […]

Continue Reading

Debian: Ustawienie serwerów DNS

Debian: Ustawienie serwerów DNS

Serwer DNS pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń sieciowych. Np. wpisując www.wp.pl odwiedzamy adres IP 212.77.98.9. W systemie Debian plik z konfiguracją to resolv.conf w katalogu /etc/. Edytujemy plik: nano /etc/resolv.conf I dopisujemy adres […]

Continue Reading

Zapomniane hasło do MySQL

Zapomniane hasło do MySQL

Czasami zdarzają się sytuacje kiedy zapominamy hasło do MySQL dla użytkownika root. Aby odzyskać hasło musimy zatrzymać działanie MySQL: /etc/init.d/mysql stop W nowszych dystrybucjach będzie to: systemctl stop mysqld.service Na chwile obecną możemy pominąć .service i dać samo systemstl stop […]

Continue Reading

Bash: Generowanie losowego hasła

Bash: Generowanie losowego hasła

Aby wygenerować hasło w bashu wpisujemy (w miejsce 10 może być dowolna cyfra i skrypt wygeneruje nam podaną ilość znaków): date +%N | sha256sum | head -c 10 ; echo Przykładowy efekt: 12a7851f8g

Continue Reading

Seafile – prosta chmura na pliki

Seafile – prosta chmura na pliki

Seafile jest prostą i bezpieczną chmurą. Zaletą tej chmura jest tak jak w przypadku COZY czy OwnCloud, że możemy zainstalować na własnym serwerze i mieć w pełni kontrolę nad danymi. Wchodzimy na oficjalną stronę i pobieramy najnowszą paczkę dla linuxa […]

Continue Reading

NameBench w Linuxie

NameBench w Linuxie

Program namebench służy do wyszukiwania najszybszego serwera DNS dla naszej lokalizacji. Szukamy najnowszą wersję na stronie: https://code.google.com/archive/p/namebench/downloads W systemie Debian instalujemy: apt-get install python-tk Natomiast w CentOS: yum install tkinter Reszta procedury jest identyczna. Pobieramy archiwum, rozpakowujemy i wchodzimy do […]

Continue Reading

COZY Cloud – Instalacja chmury

COZY Cloud – Instalacja chmury

COZY Cloud – jest chmurą, która umożliwia umieszczanie i łatwe zarządzanie plikami jak i pocztą, kalendarzem i kontaktami. Aktualizujemy apta i instalujemy potrzebne programy: apt-get update apt-get install wget ca-certificates apt-transport-https curl wget wget -O – https://debian.cozycloud.cc/cozy.gpg.key 2>/dev/null | apt-key […]

Continue Reading